Quantcast

 

VOETCOLLEGE 
3 februari 2018

Aan het begin van elk jaar neemt een hoogleraar van een universiteit uit binnen- of buitenland een groep medische voetzorgverleners mee de diepte in op een bepaald onderwerp uit de voetzorg. Het Voetcollege bestaat altijd uit 4 blokken van één uur.

 

DAG VAN DE VOET
24 maart 2018

De Medische Voet houdt met deze dag rekening met de invulling van het vak zoals dit in Vlaanderen wordt beleeft en de daarbij horende regelgeving. Actuele kennis is een voorwaarde voor het leveren van effectieve en veilige voetzorg. De jaarlijkse Dag van de Voet levert aan deze kennis een belangrijke bijdrage door elk jaar een gevarieerd en actueel programma samen met de beste sprekers uit het vakgebied. 

 

OVV SYMPOSIUM
2 juni 2018

Oncologisch Voetzorgverleners OVV zijn verplicht elk jaar een nascholingsdag te volgen om veilige oncologische voetzorg te kunnen waarborgen. Jaarlijks organiseert De Medische Voet het OVV Symposium om degenen die de opleiding Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) volgen of met succes hebben afgerond te voorzien van de nieuwste informatie en inzichten op het gebied van voetzorg en kanker. Het symposium is ook bedoeld om ervaringen uit te wisselen en collega's uit alle delen van het land te ontmoeten.

 

VOETCONGRES
Nog niet bekend

Actuele kennis is een voorwaarde voor het leveren van effectieve en veilige voetzorg. Het jaarlijkse Voetcongres levert aan deze kennis een belangrijke bijdrage door elk jaar een gevarieerd en actueel programma samen met de beste sprekers uit het vakgebied.