020 - 670 5000     [email protected]

Subsidie voor Vlaamse voetzorgverleners

Sinds 1 april 2016 is Supplement (De Medische Voet) geregistreerd als dienstverlener van de kmo-portefeuille: een subsidieregeling van de Vlaamse overheid om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te ondersteunen op het gebied van opleiding en advies. Dit betekent dat Vlaamse voetzorgverleners nu subsidie kunnen ontvangen voor scholing.

De subsidieregeling is bestemd voor Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen. Zij komen in aanmerking voor subsidie als zij een vestiging hebben in het Vlaams gewest en scholing volgen bij een geregistreerde dienstverlener zoals Supplement. Het maakt niet uit waar die scholing plaatsvindt, in België of Nederland.

Doelgroep
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen. De subsidie is bestemd voor:
- kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) volgens de Europese kmo-definitie;
- vestigingen en medewerkers die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;
- ondernemingen uit de privé-sector met een aanvaardbare hoofdactiviteit;
- activiteiten op het gebied van scholing en advies die worden aangeboden door erkende dienstverleners.

KMO-portefeuille vernieuwd
De kmo-portefeuille is veruit de meest gebruikte subsidie voor kmo's van de Vlaamse Overheid. Daarom heeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen op 1 april 2016 de vernieuwde kmo-portefeuille gelanceerd. De belangrijkste verbeteringen zijn:
- Een maximaal steunbedrag afhankelijk van de grootte van het bedrijf (zie tabel);
- Het steunplafond kan volledig vrij worden gebruikt voor opleidingen;
- Een eenvoudige subsidieaanvraag en -toekenning via een vernieuwde website.

 Steunpercentage

 Plafond

 Kleine onderneming

 40%

 € 10.000

 (Middel)grote onderneming

 30%

 € 15.000


Welke activiteiten worden gesubsidieerd?

In principe komen alle opleidingsactiviteiten die De Medische Voet organiseert in aanmerking voor subsidie. Nadat u zich heeft ingeschreven voor een kennisactiviteit, vraagt u hiervoor het beste direct subsidie aan via de website van de kmo-portefeuille. Uw aanvraag dient ten laatste twee weken na aanvang van de opleiding te zijn ingediend.

Welke kosten komen in aanmerking?
Alleen opleidingskosten (exclusief btw, inclusief verplicht lesmateriaal) worden gesubsidieerd. Deze kosten dienen minimaal €100,- te bedragen. Bent u zelfstandig voetzorgverlener, of bent u in dienst van een kmo op het gebied van voetzorg, dan richten de kennisbijeenkomsten van De Medische Voet zich op het verbeteren van het functioneren van uzelf of uw onderneming.

Wat betekent dit voor u?
Bent u een Vlaamse voetverzorger en bent u zelfstandig beroepsbeoefenaar of in dienst van een kleine of middelgrote onderneming? Dan is de kmo-portefeuille voor u mogelijk interessant. Alle cursussen, congressen en opleidingen van De Medische Voet komen voor subsidie in aanmerking.

Hoe gaat het in zijn werk?
1) U dient als ondernemer te zijn aangemeld bij de kmo-portefeuille.
2) Vervolgens schrijft u zich in voor een van onze activiteiten, zonder de factuur te voldoen of online te betalen.
3) Hierna kunt u direct uw aanvraag bij de kmo-portefeuille indienen. U dient uw eigen bijdrage voldoen.
4) De kmo-portefeuille controleert uw inschrijving en keert het verchuldigde bedrag aan ons u uit. Uw inschrijving is dan compleet.

LET OP
De subsidie geldt ook voor cursussen, congressen en opleidingen van De Medische Voet die in Nederland plaatsvinden. De subsidie geldt NIET voor Nederlandse voetzorgverleners, tenzij u in dienst bent van een Vlaamse kmo, of in Vlaanderen zetelt.

Erkend door het Vlaams Gewest
Erkenningsnummer: DV.O217368
Ondernemingsnummer: 32061665

Heeft u vragen over de kmo-portefeuille?
Kijk voor alle informatie op www.kmo-portefeuille.be.
Of bel met De Medische Voet: +3120 670 5000.