Quantcast

Mbo4-opleiding Medisch Pedicure

In Nederland leven ruim 1 miljoen diabetespatiënten, 2 miljoen reumapatiënten en nog ruim een miljoen andere mensen met een chronische aandoening die als gevolg hiervan voet problemen ontwikkelen. Deze voeten hebben speciale zorg nodig en daarvoor is het beroep Medisch Pedicure ontwikkeld. 

Het werken met voeten klinkt in eerste instantie niet uitdagend maar bedenk je goed dat ieder mens voor zijn of haar zelfstandigheid en welzijn afhankelijk is van een paar goed functionerende voeten. We worden ook steeds ouder en er wordt steeds meer van onze voeten gevraagd. Preventieve voetzorg is dus ook bij uitstek een competentie die past bij de Medisch Pedicure. De Medische Pedicure overlegt ook met de huisarts, specialisten en andere aanpalende zorgberoepen om de beste zorg voor zijn/haar patiënt te realiseren. Het is een zorgberoep waarbij u als zelfstandig ondernemer uw eigen praktijk runt, uw eigen werkdruk bepaalt, en uw eigen tijden indeelt! Sommige opgeleide Medisch Pedicures gaan werken in gezondheidscentra en zijn onderdeel van het 1e lijn zorgteam dat de patiënt onder zijn/haar hoede neemt.

Medisch Pedicure is een beroep wat zich razendsnel ontwikkelt, afscheid genomen heeft van cosmetisch handelen en zich uitsluitend richt op de zorg van de aangedane voet. Mensen weer op de been brengen en hun mobiliteit terug geven dat moet je motivatie zijn om dit beroep te gaan uitoefenen!

 

Wij leiden mensen op tot medisch pedicure. Wij vinden dit beroep onmisbaar binnen de gezondheidszorg. Zoek je een zorgberoep en wil je met voeten werken, dan ben je bij ons aan het goede adres: wij leiden je op vanaf de eerste stap.
Ben je al pedicure, dan kun je het mbo4-diploma behalen via het zij-instroomtraject. Dat kan efficiënt, want we mengen online met klassikaal onderwijs. Ook bieden wij volwassenenonderwijs in deeltijd aan.

Ons opleidingsinstituut is erkend door het ministerie van Onderwijs en is CREBO geregistreerd. Als je de opleiding voltooit, ontvang je een rijks-erkend Mbo-4 diploma medisch pedicure.

Jaarverslag 2016 | Jaarverslag 2015

Wil je meer weten over de waarde van diploma’s en wat je ermee kunt, kijk dan hier.

Branche-
diploma

MBO-
diploma

Erkend door de branche

Ja

Ja

Erkend door het ministerie van Onderwijs

Nee

Ja

Doorstroom naar Hbo

Nee

Ja

Erkend in het buitenland

Nee

Ja

Lidmaatschap branchevereniging

Ja

Ja

Lidmaatschap beroepsvereniging

Nee

Ja

 

VOLLEDIGE OPLEIDING

De volledige beroepsopleiding medisch pedicure duurt in totaal 2,5 jaar, uitgaande van een lesdag per week. Het betreft volwassenenonderwijs volgens de Derde Leerweg (OVO). Dit betekent dat de inhoudelijke kwaliteit belangrijker is dan het aantal contacturen (lesuren). Door het online lesaanbod zijn minder contacturen nodig om de theoretische kennis op te doen. Zo is er meer aandacht voor de praktijkvaardigheden.

Elke mbo-opleider is verplicht keuzevakken aan te bieden. Bij onze opleiding zijn dat:

  • Geriatrische voetzorgverlener (GVV)
  • Sportmedisch voetzorgverlener (SVV)
  • Duits
  • Spaans


Wil je meer informatie over de volledige opleidng Mbo4 Medisch Pedicure? Lees dan hier verder. 

ZIJ-INSTROOM

Ben je al pedicure, dan kun je je deelnemen aan de zij-instroom om het Mbo4-diploma te behalen. We kijken naar je bestaande diploma’s en certificaten en de ervaring die je al hebt opgedaan. Via een intakegesprek en online toetsen bepalen we je niveau en waar je eventueel scholing nodig hebt.

De Wet Educatief Beroepsonderwijs verplicht ons de basisvakken (Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan-Burgerschap) en de praktijkvaardigheden te examineren. Het praktijkexamen bestaat uit de onderdelen anamnese, basisbehandeling en twee specialistische technieken. Bent je basispedicure of pedicure plus, dan dien je ook de screening van de diabetische en-of reumatische voet te laten zien.

Wil je meer informatie over de zij-instroom van de opleidng Mbo4 Medisch Pedicure? Lees dan hier verder.