Quantcast

Studiefinanciering voor mbo-opleiding medisch pedicure

11-07-2017

2017-07-11

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. Het wordt vanaf 1 augustus 2017 in het mbo ingevoerd. U kunt het levenlanglerenkrediet nu al aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Krediet lijkt op het collegegeldkrediet
Het levenlanglerenkrediet lijkt op het collegegeldkrediet voor studenten. Dit is een lening voor het betalen van het collegegeld en maakt onderdeel uit van de studiefinanciering.
Het levenlanglerenkrediet is voor iedereen tot 55 jaar oud die geen recht heeft op studiefinanciering. Het krediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo, zoals de mbo4-opleiding Medisch Pedicure van Supplement.

Lening voor collegegeld of lesgeld
Met het levenlanglerenkrediet kunt u per jaar maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Dit kan voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit vijf jaar. Voor studies die langer dan vier jaar duren, kunt u langer krediet krijgen.

Rente
Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens voor vijf jaar vastgezet. U moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van uw inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie.

Bron

231