Quantcast

Dagelijks ruim tien doden door een val

01-11-2017

2017-11-01

Steeds meer mensen overlijden door een val. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. In 2016 kregen meer dan 5.000 inwoners van Nederland een dodelijk ongeval. Van hen overleden bijna 3.900 als gevolg van een val. Dit zijn gemiddeld 10,6 fatale valincidenten per dag. Veel minder mensen overleden door een verkeerssongeval (656), vergiftiging (186) of verdrinking (86). Er overleden dus bijna zes keer zoveel mensen door een val als in het verkeer.

In 2016 overleden 3.884 inwoners van Nederland door een val. Dat waren er bijna 400 (11 procent) meer dan in 2015. De laatste twintig jaar nam het aantal dodelijke slachtoffers van een val toe, de laatste vijf jaar zelfs met 60 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meeste dodelijke vallen bij hoogbejaarden
In 2016 was driekwart van de overledenen door een accidentele val 80 jaar of ouder. Tot 80-jarige leeftijd overlijden meer mannen dan vrouwen door een val, op latere leeftijden neemt de sterfte van vrouwen sterk toe. Het aantal dodelijke vallen neemt het sterkst toe bij de 90-plussers. Tussen 2011 en 2016 is dat aantal zelfs bijna verdubbeld, van 682 in 2011 tot 1 308 in 2016. De stijging van het aantal dodelijke vallen is het grootst bij deze groep hoogbejaarden.

Frequent vallen
Frequent vallen kan heel problematisch zijn voor ouderen. Zij ontwikkelen angst om te gaan lopen en als ze gaan lopen vallen ze nog vaker door het nemen van te kleine stappen. Vallen door ouderen is de grootste oorzaak van ziekenhuisopnames en leidt vaak tot afhankelijkheid, een enorme achteruitgang van kwaliteit van leven en soms zelfs de dood.

Mogelijke oplossingen
Een cursus vallen zou misschien uitkomst kunnen bieden, naast goed schoeisel en effectieve voetzorg bij ouderen. Slechts 33% van de ouderen boven de 75 kan immers nog zelf de eigen voeten verzorgen en bij de intake in verpleeghuizen worden voeten zelden gescreend. De allround opleiding Geriatrisch Voetzorgverlener GVV besteedt aandacht aan al deze aspecten. Zoals uit maar weer eens uit het nieuws blijkt: de geriatrische voet is en blijft een risicovoet.

336