Quantcast

Kosten 

€ 2.800,- / € 1.995,-.

Eerstvolgende startdatum & locatie September 2017, Amsterdam

Zij-instroom Mbo4 Medisch Pedicure

Een paar keer per jaar starten we met de zij-instroom. Je kunt dus op verschillende momenten instappen. Vanaf het moment dat je met de zij-instroom start, heb je twee jaar de tijd om het diploma te behalen. Welke modules je nog dient te behalen, hangt af van je vooropleiding.

Ik ben basispedicure  |   Ik ben pedicure+ (aantekening diabetische OF reumatische voet)  |   Ik ben pedicure++ (met aantekening diabetische EN reumatische voet)   |   Ik ben medisch pedicure

 

IK BEN BASISPEDICURE
Heb je de basisopleiding tot pedicure afgerond, dan dien je de volgende modules nog te behalen:

 • Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan/Burgerschap
 • Diabetische voet
 • Reumatische voet
 • Specialistische technieken
 • Farmacologie
 • Praktijkplan
 • Oncologische voetzorgverlener (OVV)
 • Keuzevak

 

IK BEN PEDICURE+
Heb je de basisopleiding tot pedicure afgerond en heb je de aantekening diabetische of reumatische voet, dan dien je de volgende modules nog te behalen:

 • Nederlands, Engels, rekenen en opdracht loopbaan/burgerschap
 • Reumatische voet OF Diabetische voet (welke aantekening je nog niet hebt)
 • Specialistische technieken
 • Farmacologie
 • Praktijkplan
 • Oncologische voetzorgverlener (OVV)
 • Keuzevak

 

IK BEN PEDICURE++
Heb je de basisopleiding tot pedicure afgerond en heb je de aantekening diabetische én reumatische voet, dan dien je de volgende modules nog te behalen:

 • Nederlands, Engels, rekenen en opdracht loopbaan/burgerschap
 • Specialistische technieken
 • Farmacologie
 • Praktijkplan
 • Oncologische voetzorgverlener (OVV)
 • Keuzevak

 

IK BEN MEDISCH PEDICURE
Heb je een branchediploma medisch pedicure, dan kun je dit via het zij-instroomtraject opwaarderen naar een mbo-4 diploma medisch pedicure. Je dient de volgende modules nog te behalen:

 • Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan/burgerschap
 • Oncologisch voetzorgverlener OVV
 • Keuzevak
 • Farmacologie
 • Praktijkplan

Programma

A) Intake

Intake- en portfoliogesprek: vaststellen EVC-traject

TOA-toetsen

B) NASCHOLING EN OPDRACHTEN

Loopbaan-Burgerschap (LB) en Praktijkplan

Examentraining basisvakken (Nederlands, Engels, Rekenen)*

Module Specialistische technieken*

Module Farmacologie

Keuzedelen:

Voorbereiding Hbo, Arbo en kwaliteitszorg, Sportmedisch Voetzorgverlener (SVV) in aanvraag, Geriatrisch, Voetzorgverlener (GVV) in aanvraag, Spaans en Duits 

C) SPECIALISATIE

Opleiding Oncologisch Voetzorgverlener, Geriatrisch Voetzorgverlener of Sportmedisch Voetzorgverlener*

D) EXAMINERING

Assessment en Loopbaan-Burgerschapsgesprek

Examens basisvakken

Examen DV en/of RV (theorie)*

Examens praktijkvaardigheden inclusief specialistische technieken* en DV* en/of RV*

Examen Farmacologie

Examen(s) keuzedelen


* = facultatief (indien noodzakelijk of van toepassing)

 

Studiegids
Hier treft u de studiegids van de Mbo4 opleiding Medisch Pedicure aan.

Kosten

Zij-instroom

 

Zij-instroom zonder specialisatie

€ 1.995,-

Zij-instroom met specialisatie

€ 2.800,-

Modules

 

Module Reuma

€ 300,-

Module Diabetes

€ 300,-

Module Specialistische technieken

€ 300,-


Wat voor jou de kosten zijn, hangt dus af van je eerder behaalde diploma’s en certificaten.

 

Locatie
Alle onderdelen vinden plaats bij De Medische Voet in Amsterdam, bij ROC TOP in Amsterdam (locatie nabij de RAI) of bij PodiaMed in Rotterdam.


Planning
In verband met de planning van je praktijk is het belangrijk te weten wanneer welke onderdelen van het traject plaatsvinden. Onderstaand treft u de planning voor de zij-introom in Amsterdam en in Rotterdam. 

Planning voor Rotterdam

Accreditatie
ProCert:

 • Medisch pedicure: 50 punten (50% van benodigde 100 punten)
  domein Voetzorg (18 punten)
  domein Kwaliteitsbewust handelen (16 punten)
  domein Professionaliteit (16 punten)
 • Pedicure in bezit van examenonderdeel risicovoet: 50 punten (gelijk aan mp)
 • Pedicure DV/RV: 45 punten (50% van benodigde 90 punten)
 • Pedicure DV of RV: 30 punten (50% van benodigde 60 punten)

Inschrijven
Bent u in het bezit van een branchediploma basis pedicure, pedicure +, pedicure ++ of medisch pedicure, dan kunt u zich hier inschrijven. U dient een aanbetaling te doen van 10% van het verschuldigde bedrag. Mocht u niet tot de opleiding worden toegelaten, dan ontvangt u de aanbetaling terug, minus het inschrijfgeld (€ 25,00) en de kosten voor het intakegesprek (€ 45,00).

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar voor de belasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl.

Aan de informatie op deze pagina kan geen rechten worden ontleend.